• WYCIECZKA ŚLADEM ZMYSŁÓW

    W 2022 roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – główny organizator i patron obchodów Dnia Krajobrazu – pragnie zwrócić uwagę na multisensoryczny charakter krajobrazu, którego odbiór zależy od wielu czynników oraz wrażliwości poszczególnych osób.…

  • Międzynarodowy Dzień Krajobrazu 2022

    Według EKK (Europejskiej Konwencji Krajobrazowej) krajobraz to „obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich”. Natomiast samo postrzeganie (z ang. perceive) odnosi się do odbierania rzeczywistości…