WIZYTA FUNKCJONARIUSZY POLICJI

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Na początku każdego roku szkolnego dzieci klas pierwszych uczestniczą w spotkaniach z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu. Takie spotkanie miało miejsce w dniu 10 października 2022r. podczas którego omówione zostały zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły jak również zaprezentowano znaki drogowe znajdujące się w pobliżu szkoły. Uczniowie klas Ia, Ib i Ic pochwalili się wspaniałą znajomością numerów alarmowych. Podczas zajęć funkcjonariusze przypomnieli również o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź plecaku oraz jak należy zachować się podczas spotkania z nieznajomą osobą. Największym jednak zainteresowaniem cieszyły się wśród dzieci opowiadania o codziennej pracy policjantów oraz oglądanie przyniesionych przez naszych gości  podstawowych akcesoriów funkcjonariuszy. Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań. Dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się dzieciom z osobą, do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.

Poprzez takie zajęcia nasi uczniowie będą z pewnością lepszymi ekspertami w dziedzinie bezpiecznego zachowania się na drodze.

Serdecznie dziękujemy za wartościową i interesującą prelekcję.

A.O.