Wakacje czas zacząć. Rok szkolny 2021/2022 zakończył się.

 24 czerwca obchodziliśmy uroczyste zakończenie roku szkolnego.  W tym to dniu  podsumowaliśmy naszą pracę, pochwaliliśmy się sukcesami i pożegnaliśmy absolwentów oraz odchodzących na emeryturę pracowników  szkoły.  Był to kolejny rok szkolny, w którym zmagaliśmy się z epidemią i zdalnym nauczaniem. Byliśmy także świadkami agresji Rosji na Ukrainę, co spowodowało, że w gmachu szkolnym powitaliśmy dzieci naszych wschodnich sąsiadów i stały się one pełnoprawnymi uczniami SP 1 w Lubaniu. Mimo wszystkich trudności był to jednak rok, który obfitował  w różne ważne projekty  dla całej społeczności, które miały na celu na nowo zintegrować brać uczniowską i rozwijać wiedzę i umiejętności. Działania naukowe i sportowe  przyniosły wiele sukcesów na szczeblu powiatowym, regionalnym i wojewódzkim. Po raz pierwszy w historii naszej szkoły możemy pochwalić się trzema laureatami konkursu zDolny Ślązak. Wszystkim gratulujemy wspaniałych sukcesów.

Dzień zakończenia roku szkolnego  to szczególny czas dla ósmoklasistów, stają się bowiem absolwentami. Po wielu latach pobytu w naszej placówce opuszczają mury „Jedynki”. Tu zdobywali wiedzę, kształtowali swoje charaktery i rozwijali swoje pasje i zainteresowania. Teraz rozpoczną kolejny etap swojej edukacyjnej drogi. Od września : nowa szkoła, nowe plany, nowi  koledzy i koleżanki, nauczyciele. Wychowawcy, nauczyciele przekazali im cenną wiedzę, ale  uczyli  także życia,  dzielili się swoim doświadczeniem.  Ogromne podziękowania należą się rodzicom odchodzących uczniów zaangażowanym w życie szkoły, to również dzięki nim młodzież kończąca naukę może śmiało i bez kompleksów ruszać w wielki świat.

Drodzy absolwenci, życzymy Wam powodzenia, radości i samych sukcesów w dalszym odkrywaniu świata.

 Nie żegnaliśmy tylko ósmoklasistów. Wraz z zakończeniem roku szkolnego swoją pracę zawodową zakończyli : pani Tamara Bużantowicz – nauczycielka języka polskiego oraz pani Danuta Czerepak i pan Roman Pawlak – pracownicy obsługi. W związku ze zmianą miejsca zatrudnienia pożegnaliśmy także pana Adama Piątkowskiego  – psychologa.

Pożegnania są najtrudniejsze, bo jak rozstać się i podziękować ludziom, z którymi przebyło się tyle dróg, wydeptało tyle ścieżce.  Jak wyrazić uznanie, wdzięczność za to, że byliście i  dawaliście z siebie to co najlepsze  naszej szkolnej rodzinie. Pozostają tylko proste i płynące z naszych serc słowa: „dziękujemy Wam”.  Odchodzicie na zasłużony odpoczynek, niech będzie on dla Was czasem nadal aktywnym. Żyjcie najpiękniej, teraz bez ograniczeń czasowych, dbajcie o siebie, spełniajcie się i nie zapominajcie o nas.

Serdeczne podziękowania należą się również rodzicom  za wszelką udzielaną nam pomoc i życzliwą współpracę. Dziękujemy za miniony rok szkolny, życzymy wszystkim – rodzicom, uczniom, pracownikom szkoły udanych i bezpiecznych wakacji.

A.Sz.