Specjalne wyróżnienie za udział w projekcie BE.ECO 2022 dla lubańskiej „Jedynki”

W tym roku szkolnym ruszyliśmy z ogólnopolskim projektem „BE.ECO 2022”, którego celem było tworzenie społeczności skupionej wokół ekologii stającej się wyzwaniem XXI wieku. Program został stworzony z myślą o osobach, którym bliska jest edukacja ekologiczna, które chcą zdobywać wiedzę, a następnie budować świadomość i docierać z informacjami dot. ekologii do młodego pokolenia. Projekt składał się z kilku kroków. Nie było ich mało. Nauczyciele wzięli udział w warsztatach online z ekspertami nt. różnorodnej tematyki ekologicznej. Warto dodać, że uczestniczyli w nich nauczyciele z całej Polski. Szkolny koordynator projektu, pani Izabela Bieza – Waśniewska, zapoznała się ze scenariuszami lekcji opracowanymi przez ekspertów, a następnie przeprowadziła eko-lekcje w wielu klasach. Nauczyciele wraz z uczniami klas 5-8 wypełniali ankietę, w której odpowiadali na pytania krążące wokół zagadnień: Co wiemy o ekologii? Co jest dla nas ważne? Kto jest odpowiedzialny za wprowadzanie dobrych rozwiązań i zmiany w naszym otoczeniu? Z kolei uczniowie wszystkich klas wzięli udział w konkursie promującym eko-praktyki w szkole, w domu – turnieju Be.ECO. Za udział w tym wydarzeniu otrzymaliśmy certyfikat uczestnictwa oraz specjalne wyróżnienie za wyjątkowo aktywne zaangażowanie i udział w ww. projekcie. To wyjątkowa nagroda, bowiem nasza placówka znalazła się wśród 11 szkół w Polsce z takim wyróżnieniem! Mamy nadzieję, że nasi uczniowie poprzez udział w tym przedsięwzięciu będą wdrażać coraz więcej postaw proekologicznych. Wierzymy, że nawet najmniejsze działania czy zmiana codziennych nawyków jest cennym gestem, by chronić nasze środowisko. Oby tak było!

I.S.