• Kampania reklamowa lektur szkolnych.

    Praca z lekturą to wielkie wyzwanie dla nauczyciela, gdyż czytanie lektur nie należy do ulubionych czynności uczniów. Nasuwa się pytanie: W jaki sposób zainteresować uczniów czytaniem? Jako szkoła próbujemy wielu pomysłów. „Pokaż co…