Sukces w Powiatowym Konkursie Recytatorskim

Praca, zaangażowanie i talent uczennicy naszej szkoły Carmen Szuby z klasy IIIb zostały docenione i nagrodzone przez szanowne Jury podczas XXI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I-III, który odbył się 01 marca 2022r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Olszynie. Wspaniała i porywająca recytacja wiersza Juliana Tuwima pt. ,,Ptasie radio” pozwoliła Carmen zająć pierwsze miejsce.

Gratulacje dla uczennicy, jej rodziców i opiekuna  p. Idy Chwirot.

A.O.