Nakręceni na czytanie!

Uczniowie lubańskiej „Jedynki” wzięli udział w kolejnej odsłonie promującej czytelnictwo. Tym razem w myśl zasady „Czytać, myśleć, uczestniczyć” wskazującej nadrzędną ideę programu realizowanej w naszej szkole innowacji czytelniczej pod hasłem „Czytanie jest cool” uczniowie kl. 7-8 uczestniczyli w warsztatach rozwijających kompetencje i nawyki czytelnicze. Celem przedsięwzięcia było nie tylko wzmocnienie kompetencji czytelniczych uczniów, ale też poznanie technik efektywnego uczenia się czy nowoczesnych metod promocji książki, m. in. booktalking (gawęda o książce), sleveface (ubierz się w książkę) czy lapbook (książka kieszonkowa). Zajęcia były też doskonałą okazją do dzielenia się wrażeniami z lektur szkolnych, wymiany spostrzeżeń i uwag, wyrażania własnych opinii o przeczytanych książkach i wspólnego rozbudzania motywacji do czytania. Naszym założeniem było pokazanie, że lektura szkolna może być przyjacielem człowieka, a nie nudnym obowiązkiem. Uczestnicy potwierdzili tezę, że warto czytać i zgodzili się ze słowami naszej noblistki – Wisławy Szymborskiej, że „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Zakończeniem warsztatów było ułożenie „zakrętkowego napisu” na boisku szkolnym. Nad realizacją wydarzenia czuwały polonistki – panie: Iwona Smolińska i Agnieszka Szwabowicz. 

I.S.