Próbne egzaminy ósmoklasistów za nami

Już po raz kolejny w maju  ósmoklasiści przystąpią do egzaminów na zakończenie edukacji w szkole podstawowej. Tradycyjnie uczniowie sprawdzą swoją wiedzę z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i obcego języka nowożytnego.  Aby sprawdzić swoje umiejętności i przygotować się odpowiednio do majowych egzaminów, w dniach 15-17 marca br. wzięli udział w  testach próbnych. Jako szkoła przeprowadziliśmy je w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu. Piszący byli ciekawi, jak będzie wyglądał egzamin  według nowych wytycznych ministerialnych. Tak jak w roku szkolnym 2020/2021  będzie on  przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach (2018/2019, 2019/2020) na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej, czyli będzie to zawężony katalog wymagań. Warto podkreślić, iż tego typu sprawdziany przeprowadzone są wyłącznie w celu informacyjnym oraz diagnostycznym, służą zidentyfikowaniu wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia. 

 Trzymamy kciuki za wyniki naszych ósmoklasistów i życzymy, aby jeszcze lepsze osiągnęli w maju.

I.S.