Z wizytą u przedszkolaków.

   W dniach 01-03 marca członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem – panią Agnieszką Janicką udali się do lubańskich przedszkoli, aby zachęcić naszych młodszych kolegów do wizyty w naszej szkole w czasie Dnia Otwartego, który będzie miał miejsce 9 marca br.

W trakcie tej wizyty, posługując się czarodziejskimi sztuczkami, próbowali zauroczyć przedszkolaki i zaprosić do wizyty w murach naszej szkoły. Maluchy otrzymały kolorowe balony i ulotki informacyjne.

Liczymy, że mali goście przybędą licznie wraz ze swoimi rodzicami i wybiorą SP1 jako szkołę, w której będą się uczyć, poznawać świat i rozwijać swoje talenty.

A.Sz.