Lekcja historii i patriotyzmu 

Dnia 1 marca br. uczniowie lubańskiej „Jedynki” udali się pod tablicę Anatola Sawickiego w ramach „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Ósmoklasiści pod opieką nauczyciela historii – pana Krzysztofa Stefana -przybliżyli sobie historię prześladowań żołnierzy wyklętych związanych z naszym regionem. Z pewnością wyjście w teren pogłębiło wiedzę naszych uczniów o przeszłości, ale też  wykształciło postawę młodego Polaka oraz przywiązanie do własnego regionu. Forma obycia z historią – bezpośrednim kontakcie z miejscem pamięci, złożenie kwiatów przy tablicy uwrażliwiło uczestników na otoczenie i prawdę historyczną. Przede wszystkim była to okazja do nawiązania do tego, co dzieje się na Ukrainie, której wschodni sąsiad chce narzucić kierunek polityczny nie do przyjęcia przez mieszkańców Ukrainy. Na tym przykładzie widać, jak historia kołem się toczy – Żołnierzom Wyklętym  – Niezłomnym wówczas nie udało się obronić Ojczyzny przed narzuceniem systemu politycznego, a przecież dziś Ukraina walczy o to samo, by ktoś inny za nich nie decydował. 

Wyjście w teren pozwoliło na uporządkowanie i pogłębienie wiedzy nie tylko o Żołnierzach Wyklętych, ale też dało możliwość prowadzenia rozmów z nauczycielem historii na temat toczącego się konfliktu na Ukrainie, poznania obowiązków wobec ojczyzny w czasie wojny i pokoju, w czasach ubezwłasnowolnienia narodu oraz jego niezawisłości. Warto zaznaczyć, że nasi uczniowie przygotowali również plakaty tematycznie związane z „Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, które zdobią hol naszej szkoły.  

I.S.