Działamy dla powietrza, dla zdrowia, dla przyszłych pokoleń!

Biorąc udział w projekcie ESA, chcemy budować świadomość ekologiczną wśród naszych uczniów, ich rodziców, jak również nauczycieli w zakresie znaczenia problematyki jakości powietrza jako wspólnego dobra o szczególnym znaczeniu, poprzez wykorzystanie urządzeń i technologii informatycznych do mierzenia smogu, a przy okazji kształtować postawy społecznej odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Montaż czujnika to działanie, którego podjęliśmy się w ramach realizacji projektu, dlatego wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia tego, czym oddychamy w okolicy szkoły. W lubańskiej „Jedynce” już działa miernik jakości powietrza. Od kilku dni możemy śledzić jakość otaczającego nas powietrza, bowiem posiadamy specjalne urządzenie, które bada istotne parametry. Należy przypomnieć, iż w ramach projektu ESA i realizacji programu „Wygrajmy ze smogiem” zainstalowano w naszej szkole urządzenie mierzące wielkości fizyczne, określające poziom zanieczyszczenia powietrza oraz mikrokomputer z monitorem LED/LCD służący do prezentacji wyników pomiarów i informacji multimedialnych NASK. W zależności od wybranej konfiguracji oznaczana jest jakość powietrza wewnątrz oraz na zewnątrz budynku szkoły. Mierzone są w trybie ciągłym następujące parametry: stężenie pyłu PM2,5 wewnątrz i na zewnątrz szkoły, stężenie pyłu PM10 wewnątrz i na zewnątrz szkoły, temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza na zewnątrz szkoły. Warto dodać, że na stronie ESA będą są zamieszczane zestawienia szkół, których uczniowie oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Sprawdziliśmy – na szczęście w tym zestawieniu nie ma naszej szkoły, jednak tam, gdzie zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi PM2,5 są najwyższe, konieczne jest podjęcie aktywnych działań ograniczających emisję zanieczyszczeń. Należy nadmienić, że zestaw do pomiaru jakości powietrza otrzymaliśmy jako jedna ze stu wyselekcjonowanych spośród zgłoszonych do projektu szkół, a czujnik smogu jest podłączony do ogólnopolskiej sieci w ramach współpracy EID z NASK. 

I.S.