Zajęcia w ramach projektu edukacyjnego „Czyściochowa akademia”

W dzisiejszych czasach troska o czystość i higienę nie tylko osobistą, ale też otoczenia są szczególnie ważne, dlatego uczniowie naszej szkoły postanowili dołączyć do projektu edukacyjnego „Czyściochowej akademii”. Poprzez udział w akcji uczniowie klasy 4 c w ramach zajęć „Koła ekologicznego” realizowali zadania ogólnopolskiego programu edukacyjnego, wyrabiając w sobie prawidłowe nawyki higieniczne. Program, organizowany przez firmę Rossmann, jest przeznaczony dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Głównym jego celem jest kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych wśród uczniów oraz edukacja na temat budowania odporności organizmu. Z uwagi na to, iż nigdy nie jest za późno na takie działania, a przekazywanie dzieciom wiedzy na temat dobrych praktyk związanych z higieną jest teraz tak ważne, postanowiliśmy wziąć udział w akcji. Na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie, wykonując proste doświadczenia i eksperymenty, zdobywali wiedzę na temat higieny i odporności. Okazało się, iż program akademii pozwolił nie tylko utrwalić najważniejsze zasady higieniczne, ale też pokazał konsekwencje wynikające z ich nieprzestrzegania. Należy zaznaczyć, że program obejmuje sześć obszarów dotyczących higieny: jamy ustnej, nosa i ucha, czystości dłoni, zasad korzystania z toalety, mycia ciała, włosów oraz pielęgnacji skóry. Mamy nadzieję, że poprzez podjęte działania, w których nauka swobodnie przeplata się z zabawą, nasi uczniowie zasłużą na miano mistrzów higieny, a zdobyta wiedza zaowocuje w przyszłości. Osobą odpowiedzialną za realizację projektu w szkole jest pani Izabela Bieza-Waśniewska – nauczyciel biologii.

I.S.