Sukces Zdolnych z lubańskiej Jedynki!

W tym roku szkolnym możemy pochwalić się kolejnymi sukcesami przedmiotowymi. Właśnie otrzymaliśmy wyniki konkursów powiatowych zDolny Ślązak. Niezmiernie cieszy fakt, że tegoroczne zmagania uczniów lubańskiej „Jedynki” zakończyły się sukcesem, bowiem nasi Zdolni znaleźli się w grupie laureatów eliminacji powiatowych i awansowali do dalszych zmagań na etapie wojewódzkim. Warto przypomnieć, że konkursy te mają olbrzymią rangę w naszym regionie, bowiem są organizowane pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli We Wrocławiu. W szranki z zadaniami finałowymi stanie troje ósmoklasistów, jednak jedna osoba aż z dwóch przedmiotów: Maja Łyp z klasy 8a – zDolny Ślązak Polonistyczny (nauczyciel przygotowujący: pani Iwona Smolińska), zDolny Ślązak Języka Niemieckiego (nauczyciel przygotowujący: pani Aleksandra Kalinowska), Mateusz Wereszczyński z klasy 8d – zDolny Ślązak Polonistyczny (nauczyciel przygotowujący: pani Tamara Bużantowicz), Maciej Sołtys z klasy 8a – zDolny Ślązak Matematyczny (nauczyciel przygotowujący: pani Agnieszka Patron). Kolejny etap odbędzie się w marcu 2022 roku, a nasi ósmoklasiści będą walczyć o tytuł Laureata lub Finalisty. Należy podkreślić, iż będzie o co walczyć, bowiem Laureat, w myśl regulaminu, zyskuje: najwyższą ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, z których uczeń otrzymał tytuł Laureata, zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu, przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej. Z kolei Finaliści konkursów przedmiotowych otrzymują dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 

Gratulujemy tym, którzy awansowali do kolejnego etapu, ale też pozostałym biorącym udział w eliminacjach powiatowych z poszczególnych przedmiotów, bowiem wielu z nich zabrakło niewiele (1 – 2 punktów), by osiągnąć próg kwalifikacyjny! Przed laureatami czas wytężonej pracy, intensywnych przygotowań pod kierunkiem nauczycieli. Wszystkim życzymy zakończonego sukcesem udziału w ostatnim etapie. 

I.S.