Działania w ramach akcji „Szkoła Pamięta” 

Pod koniec października i na początku listopada br. wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji MEiN „Szkoła Pamięta”. Podjęliśmy się wielu działań, mając na uwadze przede wszystkim upamiętnienie ważnych postaci czy wydarzeń historycznych oraz uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego miasta czy regionu. Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami historii – panią Jolantą Dziędziołą i panem Krzysztofem Stefanem odwiedzili lokalne miejsca pamięci i poznali historie z nimi związane. W wielu miejscach zapalili znicze, oddając hołd lokalnym bohaterom. Dodatkowo młodzi miłośnicy historii przygotowywali prezentacje multimedialne dotyczące wybranej postaci historycznej oraz przygotowali gazetki tematyczne poświęcone l bohaterom i postaciom ważnym dla naszej historii. Pamięć o nich była wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań. Poprzez podjęte inicjatywy staraliśmy się przypomnieć  uczniom o historii naszej małej ojczyzny i ważnych rocznicach historycznych. Należy zaznaczyć, że za udział w akcji otrzymamy specjalnie przygotowane logo i dołączymy do społeczności pielęgnujących pamięć o historii. Dziękujemy wszystkim za tę szlachetną inicjatywę!

I.S.