Jak realizujemy szlachetne idee…

Pod koniec października br. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego lubańskiej „Jedynki” w ramach akcji ratowania polskich cmentarzy podjęli się inicjatyw społecznych. Po raz kolejny wzięliśmy udział w ogólnopolskiej edycji akcji pod hasłem „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Zorganizowaliśmy szkolną zbiórkę zniczy, które następnie wysłaliśmy do „Fundacji Studio Wschód”, udaliśmy się na lubański cmentarz komunalny, by uporządkować zapomniane i opuszczone groby. Grupa wolontariuszy pod opieką pani Agnieszki Janickiej – opiekuna SU wzięła udział w akcji i z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyła w porządkowaniu opuszczonych grobów. Podjętej inicjatywie przyświecały chęć i zapał do uczynienia czegoś dobrego, a krzewienie wśród młodych ludzi takich umiejętności z pewnością zasługuje na uznanie. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie społeczne. 

I.S.