• Wędrówki z leśnikami

    Już od wielu lat lubańska „Jedynka” bierze udział w wydarzeniach, których celem jest zaszczepienie w uczniach pasji do turystyki. Tym razem przyjęliśmy zaproszenie od Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu przy współpracy Urzędu…

  • WYJŚCIE DO KINA

    Już kolejny rok uczniowie naszej szkoły uczestniczą w Interdyscyplinarnym Programie Edukacji Medialnej i Społecznej ,,Kinoszkoła”. W ramach tego programu  26 października 2021r. uczniowie klas I – III wraz z opiekunami uczestniczyli w zajęciach…