• Nasi uczniowie wśród stypendystów!

    Uzyskanie stypendium jest dla uczniów nie tylko nagrodą za dotychczasową pracę i wysokie wyniki w nauce, ale również motywacją do dalszego rozwoju. Stypendia to wspaniała zachęta do nauki, a ta przecież rozbudza w…

  • Samorząd Uczniowski wybrany!

    Jednym z założeń współczesnej szkoły jest wychowanie do wolności, aktywności czy uczestnictwa w systemie demokratycznym. Zdobycie kompetencji, które pozwalają dojść do zdolności realizowania stawianych sobie celów, mogą zapewnić wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wybory…