Spacery krajobrazowe w ramach Dnia Krajobrazu w SP1

Krajobraz to nie tylko panorama, lecz także miejsce, z którym się identyfikujemy, do którego chcemy wracać. Wszystkim z nas zależy na tym, aby otaczający nas krajobraz był piękny i harmonijny, by przyczyniał się do podnoszenia jakości naszego życia, wpływając na nasze samopoczucie, dając poczucie bezpieczeństwa, ułatwiając tworzenie i utrzymywanie więzi społecznych, a przy tym inspirując i motywując  do działania. W ramach przypadającego na dzień 20 października „Dnia Krajobrazu” podjęliśmy się kilku inicjatyw ekologicznych. Ideą tegorocznego święta było docenienie wartości dostępnych na co dzień przestrzeni przyrodniczych, które możemy nie tylko ogarnąć wzrokiem, lecz także doświadczyć ich w pełni. Poprzez udział w ogólnopolskich obchodach „Dnia Krajobrazu” chcieliśmy przybliżyć ideę otwartych krajobrazów, czyli przestrzeni bez niepożądanych, psujących krajobraz elementów. Dlatego zależało nam na podjęciu działań na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian. Z tej okazji zorganizowaliśmy spacery  popularyzujące wiedzę o krajobrazie. Podczas wycieczek przyrodniczych dzieci dowiedziały się wszystkiego, co dotyczy krajobrazu oraz zachodzących w nim zmian. Uczestnicy „Kółka ekologicznego” wraz z opiekunką – panią Izabelą Biezą-Waśniewską oraz uczniowie klasy 8a wraz z wychowawcą – panią Iwoną Smolińską próbowali wskazać przyrodniczą, klimatyczną i kulturową rolę drzew. Podziwiali ich piękno w jesiennej szacie, zbierali opadłe liście i na ich podstawie rozpoznawali gatunki drzew. Dodatkowo dowiedzieli się o walorach przyrodniczych parku na Kamiennej Górze – otwartych przestrzeni i historii tego miejsca. Zależało nam na tym, by wzbudzić wśród dzieci i młodzieży wrażliwość na piękno i wyjątkowość naszej „małej ojczyzny” oraz przybliżyć bogactwo krajobrazowe naszego regionu. Z kolei w holu szkolnym przygotowaliśmy wystawę prezentującą jesienne krajobrazy. Prace, wykonane przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani Justyny Ziółkowskiej – nauczyciela plastyki, pokazały fascynację światem przyrodniczym. Różnorodne techniki i kolory jesieni sprawiają, że dzieła przyciągają wzrok i zachwycają pomysłami oraz barwami. Należy przypomnieć, że o wartości krajobrazu decyduje jego trwałość, a hasło towarzyszące tegorocznej edycji święta przypomina przede wszystkim o tym, że krajobraz to dobro, o które powinniśmy dbać wszyscy. Jego ochrona pozwoli nam zachować procesy, przyrodę i miejsca, z którymi się identyfikujemy i doświadczamy wszystkimi zmysłami. Mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania dadzą naszym uczniom impuls do refleksji nad możliwością odzyskiwania utraconych przestrzeni oraz uświadomią, że warto inwestować w krajobraz. 

I.S.