Zdolni z lubańskiej Jedynki zakończyli zmagania przedmiotowe w eliminacjach szkolnych zDolnego Ślązaka

Dobrą okazją dla ucznia, by odnieść sukces, jest uczestnictwo w zmaganiach przedmiotowych. To wszystko umożliwia strat w konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne – tym razem przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Konkursy, których odbiorcami są uczniowie województwa dolnośląskiego, na trwale wpisały się w kalendarz edukacyjny Dolnego Śląska. Po raz kolejny uczniowie lubańskiej „Jedynki” wzięli udział w edycji prestiżowych konkursów „zDolny Ślązak 2021/2022 ”. Za nami zmagania szkolne, które wymagały od uczestników nie tylko pewnej mobilizacji i z pewnością większego zaangażowania niż tylko przygotowanie do lekcji, ale też dały szansę sprawdzenia własnych możliwości czy porównania swoich osiągnięć z wynikami innych uczniów. Ci, którzy uzyskają najwyższe noty, wezmą udział w kolejnych eliminacjach. W dniach 18-22 października uczniowie klas 7-8 sprawdzali swoją wiedzę z języka polskiego (30 osób), języka niemieckiego (14 uczniów), angielskiego (8 osób), matematyki (11 uczestników), historii (6 osób), chemii (12 osób), fizyki (4 uczestników), geografii (21 osób), biologii (16 uczniów). Wśród uczestników byli również tacy uczniowie, którzy wzięli udział w pierwszym etapie z kilku przedmiotów. Kto w tym roku uzyska najlepsze wyniki? Na te informacje czekamy z niecierpliwością. Chcielibyśmy, aby nasi wychowankowie po raz kolejny dołączyli do elitarnej grupy – uczestników etapów powiatowych i wojewódzkich! Mamy nadzieję, że sukcesy przedmiotowe  uczniów przyczynią się do rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień, przyniosą satysfakcję nie tylko samym uczestnikom, ale też ich rodzicom czy nauczycielom motywującym młodych ludzi do rozwoju pasji poznawczych.

Szkolnym koordynatorem konkursów jest pani Agnieszka Szwabowicz- nauczyciel języka polskiego. 

I.S.