Start ogólnopolskiego projektu „Wygrajmy ze smogiem” w SP1

Niedawno informowaliśmy, że przez najbliższe dwa lata będziemy realizować szereg działań ekologicznych w ramach ogólnopolskiego programu edukacji ekologicznej dla szkół podstawowych pod nazwą „Wygrajmy ze smogiem”. W ramach tego nawiązaliśmy współpracę z Europejskim Instytutem na rzecz Demokracji oraz NASK ESA (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Edukacyjna Sieć Antysmogowa), a w wyniku podjętych działań otrzymamy urządzenie (zewnętrzny czujnik) mierzące wielkości fizyczne, określające poziom zanieczyszczenia powietrza (pyły: PM2,5, PM10, temperaturę, ciśnienie, wilgotność powietrza) oraz mikrokomputer z monitorem LED/LCD służący do prezentacji wyników pomiarów i informacji multimedialnych NASK. Naszym założeniem jest przede wszystkim kształtowanie ekologicznej świadomości młodego pokolenia poprzez rozpowszechnianie szeregu proaktywnych działań,  podjęcie wyzwań związanych z projektem oraz zaszczepienie właściwych postaw proekologicznych.  Mamy na uwadze to, że każda mała rzecz, każdy mały gest, każda mała akcja liczy się, by ratować naszą planetę. A jeżeli małe rzeczy zrobią setki, tysiące ludzi… to będzie to już duża rzecz, duży gest i duża akcja. Wówczas będzie nadzieja na zmianę, poprawę i lepsze jutro, przecież zawsze razem możemy więcej! Od czego zaczęliśmy? Od edukowania naszych uczniów i uświadomienia im, jak ważne jest to, by wiedzieli, że ich odpowiedzialne działania mogą przyczynić się do zmniejszenia degradacji naszego środowiska. Co zrobiliśmy dokładnie? Dnia 18 października br. zorganizowaliśmy pierwszą odsłonę projektu, tj. działania, w których uczestniczyła cała społeczność szkolna. Postanowiliśmy „wytropić smog”. Warto zaznaczyć, że poprzez nasze działania chcemy również zasłużyć na tytuł „EKO-SZKOŁY”. Szkolnymi koordynatorami projektu są panie: Iza Bieza-Waśniewska – nauczyciel biologii, Agnieszka-Stępak Cybulska – wicedyrektor szkoły.

I.S.

Wszystkie następne artykuły będą pod zakładką w Menu głównym: „WYGRAJMY ZE SMOGIEM„.