Nasi uczniowie wśród stypendystów!

Uzyskanie stypendium jest dla uczniów nie tylko nagrodą za dotychczasową pracę i wysokie wyniki w nauce, ale również motywacją do dalszego rozwoju. Stypendia to wspaniała zachęta do nauki, a ta przecież rozbudza w uczniach szeroko rozumianą ambicję. Powodów do dumy pod koniec września było naprawdę sporo… Najzdolniejsi uczniowie lubańskiej „Jedynki” uczestniczyli w uroczystości wręczenia stypendiów Burmistrza Miasta Lubań. Wyróżnienia te są przyznawane uczniom klas 4-8  szkół podstawowych w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Miejskiej Lubań 2021/202”. Tegoroczna lista stypendystów to szesnaścioro uczniów lubańskich szkół. Wśród wyróżnionych znalazło się sześcioro uczniów naszej szkoły – tych, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,6, w tym jedna już absolwentka. W gronie nagrodzonych znaleźli się: Aurelia Łyp, Paweł Kiełdanowicz, Maja Sałandyk, Wiktoria Ałykow, Mateusz Wereszczyński oraz Julia Majewicz. 

Wysokie wyniki w nauce osiągnięte przez Was w minionym roku szkolnym są Waszą zasługą, to właśnie Wy przynosicie laury i sukcesy naszej szkole. Jesteśmy z Was bardzo dumni! W imieniu Burmistrza Miasta Lubań i Dyrekcji szkoły gratulujemy  nagrodzonym wspaniałych osiągnięć, wysokiego poziomu wiedzy i wierzymy, iż przyniosą  one wiele satysfakcji oraz rozwiną zamiłowanie do poznawania świata nauki, a także samych siebie, bowiem jak mawiał Benjamin Franklin: „Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski”. 

I.S.