Matematyka na wesoło, kolorowo i naukowo!

„Dlaczego ludzie uczą się matematyki? Aby nauczać innych”

(Hugo Stainhaus)

Uczenie tabliczki mnożenia powinno być prowadzone w taki sposób, by stopniowo tworzyć w umyśle dziecka całościowy obraz matematyki.  Uczeń powinien znać jej użyteczność i konkretne zastosowanie, by nie tylko móc zrozumieć jej zawiłość, ale przede wszystkim chcieć się jej uczyć.  Próbujemy motywować i zachęcać uczniów do utrwalania i zapamiętywania tabliczki mnożenia, odnosząc się do konkretnych zależności z życia codziennego i ucząc przez zabawę. 

Ważnym wydarzeniem w naszej szkole okazał się „XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”. Odsłona tego święta nastąpiła w dniach 1-4 października br., a jej celem było propagowanie zabawowej formy nauczania – uczenia się tabliczki mnożenia w niecodzienny sposób. Po raz kolejny nauczyciele naszej szkoły wykazali się kreatywnością, pokazując, jak można uczyć się efektywnie. Każdy matematyk przygotował  plan działania, którego głównym założeniem było wyłonienie Ekspertów Tabliczki Mnożenia. Niektóre przedsięwzięcia polegały na tym, że podczas krótkich „egzaminów” z tabliczki mnożenia rolę egzaminatorów pełnili uczniowie, którzy sprawdzali wiedzę matematyczną u dorosłych i innych uczniów. Nie było łatwo, jednak zabawy było co niemiara. Odświeżenie tabliczkowej wiedzy przez liczne zabawy liczbami, układanie domina matematycznego czy piramidy lub wieży z kubków opisanych działaniami tabliczki mnożenia, gry karciane w wojnę, tworzenie plakatów tematycznych to tylko niektóre z działań, jakich podjęli się uczniowie podczas lekcji matematyki. 

Mamy nadzieję, że nasze działania utrwaliły choć trochę mnożenie liczb i zamieniły myślenie negatywne na pozytywne, a tabliczka mnożenia nie jest już taka straszna.

I.S.