Samorząd Uczniowski wybrany!

Jednym z założeń współczesnej szkoły jest wychowanie do wolności, aktywności czy uczestnictwa w systemie demokratycznym. Zdobycie kompetencji, które pozwalają dojść do zdolności realizowania stawianych sobie celów, mogą zapewnić wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wybory szkolne to często dla młodych ludzi pierwsza okazja, by wypowiedzieć się w ważnej dla nich sprawie, dlatego  29 września br. uczniowie lubańskiej „Jedynki” wybierali Samorząd Uczniowski. Udział w tego typu wyborach to doskonała lekcja demokracji, a samo wydarzenie jest traktowane jako święto szkolnej społeczności. Nasza szkoła uczy demokracji przez działanie i dobry przykład. Nie ma lepszej metody nauczania! Wybory były poprzedzone kampanią wyborczą, które pomagała przeprowadzić opiekun Samorządu Uczniowskiego w osobie pani Agnieszki Janickiej. W tym czasie kandydaci do SU prezentowali plakaty, przedstawiając istotne założenia, ciekawe pomysły i elementy swojego programu. Przekonanie społeczności szkolnej do swoich racji, nakreślenie najważniejszych spraw, jakimi można zająć się w szkole, to tylko niektóre z zadań, które należały do startujących. W głosowaniu wzięli udział uczniowie klas 5-8. Największą ilość głosów uzyskała Julia Jackiewicz z klasy 7d i tym samym będzie przewodniczącą SU w roku szkolnym 2021/2022. Funkcję zastępcy będzie pełnić Iga Szymańska z klasy 8c, natomiast członkowie to Martyna Przekop (kl. 7a) oraz Maja Sałandyk (kl. 5a). Nowo wybranym przedstawicielkom SU życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz społeczności. Koordynatorem akcji wyborczej była pani Jolanta Dziędzioła w zastępstwie pani Agnieszki Janickiej. 

I.S.