• Samorząd Uczniowski wybrany!

    Jednym z założeń współczesnej szkoły jest wychowanie do wolności, aktywności czy uczestnictwa w systemie demokratycznym. Zdobycie kompetencji, które pozwalają dojść do zdolności realizowania stawianych sobie celów, mogą zapewnić wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wybory…