Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021

25 czerwca to dzień , w którym podsumowaliśmy naszą pracę i  zakończyliśmy  rok szkolny 2020/2021.  Był to także kolejny rok szkolny, w którym zmagaliśmy się z epidemią i zdalnym nauczaniem. Mimo wszystko to był także rok, który obfitował   w ważne wydarzenia dla całej społeczności szkolnej, rok wytężonej pracy , wysiłku, pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności .

Mimo różnych trudności ten rok szkolny pozwolił nam na podjęcie szeregu  ciekawych  inicjatyw i przyniósł osiągnięcia naszych uczniów. Wśród nas są  laureaci konkursów na szczeblu powiatowym, regionalnym
 i wojewódzkim, odnosiliśmy również niemałe sukcesy sportowe.  Sześcioro uczniów za najlepsze wynik w nauce otrzymało specjalną nagrodę : „Nobelek Dyrektora Szkoły”. Wszystkim gratulujemy wspaniałych sukcesów.

Koniec roku szkolnego to szczególny czas dla ósmoklasistów, stają się bowiem absolwentami. Po wielu latach pobytu w szkole, gdzie zdobywali wiedzę, kształtowali swoje charaktery i rozwijali swoje pasje i zainteresowania  opuszczają mury „Jedynki” , bo rozpocząć kolejny etap swojej edukacyjnej drogi. Od września : nowa szkoła, nowe plany, nowi znajomi, nauczyciele. Pewne jest to, iż od teraz  będą tylko doskonalić umiejętności, które u nas zdobyli. Wychowawcy, nauczyciele przekazali cenną wiedzę, ale także uczyli relacji ,życia ,  dzielili się swoim doświadczeniem.  Ogromne podziękowania należą się rodzicom odchodzących uczniów zaangażowanym w życie szkoły, to również dzięki nim młodzież kończąca naukę może śmiało i bez kompleksów ruszać w wielki świat.

Drodzy absolwenci, życzymy Wam powodzenia, radości i samych sukcesów w dalszym odkrywaniu świata.

Tym razem nie żegnaliśmy tylko ósmoklasistów . Wraz z zakończeniem roku szkolnego swoją pracę zawodową zakończyły :  zastępca dyrektora szkoły pani Jadwiga Gruszka, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej pani Małgorzata Chruściak oraz nauczyciel muzyki pani Danuta Janczak. W związku ze zmianą miejsca zatrudnienia pożegnaliśmy także panią Henrykę Zajączkowską pedagoga.

Pożegnania są najtrudniejsze, bo jak rozstać się i podziękować ludziom, z którymi przebyło się tyle dróg, wydeptało tyle ścieżce.  Jak wyrazić uznanie, wdzięczność za to, że byliście i  dawaliście z siebie to co najlepsze  naszej szkolnej rodzinie. Pozostają tylko proste i płynące z naszych serc słowa: „dziękujemy Wam”.  Odchodzicie na zasłużony odpoczynek, niech będzie on dla Was czasem nadal aktywnym. Żyjcie najpiękniej, teraz bez ograniczeń czasowych, dbajcie o siebie, spełniajcie się i nie zapominajcie o nas.

Na zasłużony odpoczynek udaje się także ksiądz Mieczysław Jackowiak , proboszcz parafii , do której należy nasza szkoła. Wiele lat współpracy zaowocowało tym, że przyznano odchodzącemu na emeryturę księdzu proboszczowi zaszczytny tytuł „Przyjaciela Szkoły”. Dziękujemy za każde życzliwe słowo  i życzymy zdrowia , spokoju i pogody ducha.

Serdeczne podziękowania należą się również rodzicom  za wszelką udzielaną nam pomoc i życzliwą współpracę. Dziękujemy za miniony rok szkolny, życzymy wszystkim – rodzicom, uczniom, pracownikom szkoły udanych i bezpiecznych wakacji .

A.Sz.

Link do zdjęć