Podsumowanie 2. półrocza – sukcesy edukacyjne

Uczniowie SP 1 w Lubaniu osiągnęli wysokie noty w wielu dziedzinach, wykazali się umiejętnościami ponadprogramowymi i nieustannie angażowali się w działalność szkolną. Praca z tak zdolnymi uczniami wymaga nie tylko szczególnego zaangażowania nauczycieli i wypracowania specyficznych metod, ale także tworzenia klimatu sprzyjającego zainteresowaniu uczniów danym przedmiotem. Co roku cieszymy się z kolejnych sukcesów naszych wychowanków w wielu konkursach na różnym szczeblu. Nasi uczniowie zawdzięczają to ogromnej pracy własnej, ale także sprzyjającym warunkom, jakie stwarzamy im my jako szkoła – zajęciom pozalekcyjnym, nauczycielom, którzy własną pasją potrafią „zarazić” swoich uczniów danym przedmiotem czy dziedziną. Staramy się uwzględniać w pracy dydaktyczno-wychowawczej potrzeby  wszystkich uczniów i motywować ich do pracy, by to wszystko przyniosło zamierzony efekt.  W II półroczu szkolnym 2020/2021 nasi uczniowie odnieśli sporo sukcesów edukacyjnych, artystycznych czy naukowych. Wśród nich można wymienić następujące:

Laureat zDolnego Ślązaka Fizycznego – Hubert Miłowski (kl. 8a),

Finalista zDolnego Ślązaka Historycznego – Mateusz Wereszczyński (kl. 8a),

1. miejsce w XIV Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego klas 4-6 – Aleksander Garczyk (kl. 6b),

3. miejsce w XIV Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego kl. 7-8 – Maja Łyp, (kl. 7a),

Laureat Powiatowego Konkursu Geograficzno-Biologicznego kl. 7-8 – Aleksander Pasternak (kl. 8a),

Finalista V Memoriału Urszuli Marciniak – Alan Mizgier (kl. 4a) ostatecznie 10. miejsce na 37 wyróżnionych osób w finale,

Finaliści konkursu z lingwistyki matematycznej „Wieża Babel” – w kategorii Młodzicy:

 Aurelia Łyp (kl. 4a), Alan Mizgier (kl. 4a), Maja Sałandyk (kl. 4a) , w kategorii Juniorzy:

Amelia Bil (kl. 7c), Maja Łyp (kl. 7a),

 2. miejsce w grupie I – Alan Mizgier (kl. 4a), w grupie IV- Natalia Łata (kl. 8a) – 3. miejsce w Wojewódzkim Konkursie pod hasłem „Wędrówki Szlakiem Wartości 2021”,

2. miejsce w XV Powiatowym Konkursie Recytatorskim kl. 4-6 pod hasłem „Świat ma wiele barw” – Aurelia Łyp (kl. 4a),

3. miejsce w XV Powiatowym Konkursie Recytatorskim kl. 7-8 pod hasłem „Świat ma wiele barw” – Szymon Zajączkowski (kl. 7c),

8. miejsce w kraju – Aleksander Pasternak (kl. 8a), Kinga Kadej (kl. 8a) w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Orzeł Języka Angielskiego 2021” – kl. 7-8,

 7. miejsce w kraju – Maja Łyp (kl. 7a) w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym „Orzeł Ortograficzny 2021” – kl. 7-8,

wyróżnienie w kategorii I (kl. I-III)  – Paweł Lasko  (kl. 2a), w kategorii III (kl. VII-VIII) tytuł Laureatki  – Natalia Łata (kl. kl. 8a) w Ogólnopolskim Konkursie „Piękno drzemiące w wulkanach”,

Nagroda Specjalna – Paulina Kadej (kl. 7a) w Powiatowym Konkursie Literackim Promującym Rodzicielstwo Zastępcze,

3. miejsce w Konkursie Profilaktycznym „Beka z picia”- konkurs na najciekawszy mem profilaktyczny   – Szymon Zajączkowski (kl. 7c),

Konkurs „Skąd się bierze woda w kranie” wśród kl. I-III: 1. miejsce – Jarek Furdykoń (2c), 3. miejsce – Adam Ossowski (2 c), wyróżnienia: Leon Kieryluk (1b), Martyna Kryłowicz (2c), Igor Pietraszewski (2c), Anna Misiewicz (2c), Amelia Bogusz (2c), wśród kl. VII-VIII – 1. miejsce – Natalia Łata (kl. 8a),

wyróżnienia: Julia Mastyko (kl. 2b), Paweł Lasko (kl. 2a) w Konkursie Plastycznym pod hasłem Zwiedzamy Dolny Śląsk,

nagrodzeni w Konkursie Plastycznym pod hasłem „Moja wymarzona zima” kl. 1-3: A. Mowczko (kl. 2b) – 2. miejsce, K. Kaczmarczyk (kl. 2b) – wyróżnienie, P. Lasko (kl. 2a) , wyróżnienie, J. Gargoś (kl. 1b) -wyróżnienie.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym! To Wy tworzycie sukces naszej szkoły. Jesteśmy z Was bardzo dumni! Życzymy, abyście mogli dalej się rozwijać, a nauka, zamiłowania i pasje  przynosiły Wam jak najwięcej satysfakcji.

I.S.