Bezpieczne Wakacje – Policyjna Prelekcja

Zbliża się okres wakacji, dlatego do naszej szkoły zaproszeni zostali przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu, którzy przybliżyli i przypomnieli uczniom klas I-III naszej szkoły zasady bezpiecznego zachowania podczas letniego wypoczynku. Panie policjantki  wygłosiły  prelekcje na temat bezpiecznych zachowań dzieci w różnych sytuacjach w okresie wakacji. Przedstawiono zasady bezpiecznego poruszania się na drodze i  właściwego przechodzenia przez jezdnię. Funkcjonariuszki przestrzegały również uczniów przed korzystaniem z niestrzeżonych kąpielisk i organizowaniem zabaw w niebezpiecznych miejscach. Przypomniały również zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych osób.

 Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w dyskusji i odpowiadały na pytania. Wykazały się ogromną wiedzą i znajomością przepisów ruchu drogowego. Doskonale wiedzą , że dobra zabawa nie zwalnia nas z obowiązku dbania o swoje i innych bezpieczeństwo.

 Dziękujemy za przygotowanie tak ciekawego i pouczającego spotkania.

A.O.