Egzamin Ósmoklasisty

W dniach 25-27 maja br. uczniowie klas ósmych zmagali się z egzaminem sprawdzającym ich wiedzę z języka polskiego, matematyki oraz z języków obcych nowożytnych.  Do testu przystąpili wszyscy ósmoklasiści naszej szkoły – 47 uczniów. Dla samych zdających było to pierwsze tak duże wyzwanie w dotychczasowej ścieżce edukacji, a sam egzamin określi wiedzę uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych. Należy zaznaczyć, iż taka forma sprawdzenia wiedzy zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu, jako kryteria w procesie rekrutacji. 

W tym roku ósmoklasiści zmierzyli się z egzaminem w reżimie sanitarnym. Uczniowie, zanim wchodzili do sali, mieli dezynfekowane ręce, musieli mieć maseczki, zachowywali odpowiednie odstępy, wchodzili i wychodzili wyznaczonymi wejściami, a sam egzamin pisali w odpowiednich odstępach. Nad bezpieczeństwem zdających czuwało grono pedagogiczne oraz pracownicy obsługi naszej szkoły, dbając o to, by  wszystko odbyło się przy zachowaniu właściwych procedur sanitarnych.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca  a 7 lipca wyniki otrzymają szkoły. Z niecierpliwością na nie czekamy, a za wszystkich tegorocznych ósmoklasistów trzymamy kciuki.

I.S.