Próbne egzaminy klas ósmych

W dniach 17-19  marca br. odbyły się próbne egzaminy ósmoklasistów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Jako szkoła przeprowadziliśmy je w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, tj. stacjonarnie i w pełnym  reżimie sanitarnym. Do egzaminów próbnych przystąpili wszyscy ósmoklasiści naszej szkoły.  Uczniowie zmierzyli się z językiem polskim, matematyką oraz językiem obcym  nowożytnym. Piszący byli ciekawi, jak będzie wyglądał egzamin z nowymi zadaniami, według nowych wytycznych ministerialnych. W związku z epidemią i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin  w  tym roku będzie wyjątkowo przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej, czyli będzie to zawężony katalog wymagań.

Próbny sprawdzian, który przy pandemii, zdalnym  nauczaniu i restrykcjach sanitarnych był dla szkoły dodatkowym wyzwaniem, ale też ukłonem w kierunku uczniów, którzy już w zasadzie od kilku miesięcy nie uczą się w szkole. To właśnie Oni chcieli poznać stan swojej wiedzy i umiejętności. Poza tym była to okazja do kontaktu z nauczycielami, kontaktu z kolegami. Każdy dzień pobytu dzieci w szkole podczas egzaminu był dla nich poniekąd powrotem do normalności …

Warto zaznaczyć, iż tego typu sprawdziany przeprowadzone są wyłącznie w celu informacyjnym oraz diagnostycznym. Służą zidentyfikowaniu wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia. Właściwe egzaminy uczniowie napiszą pod koniec maja, a te ostatecznie sprawdzą ich wiedzę.

I.S.