Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego.

Musimy mieć wytrwałość i ponad wszystko wiarę w siebie. Musimy być pewni, że mamy do czegoś talent… – słowa Marii Skłodowskiej-Curie są dowodem tego, że warto rozwijać zainteresowania, wierzyć w sukces i nie poddawać się, a właśnie pasja do sportu i wytrwałość wśród naszych uczniów to połączenie cech, które pomagają odnieść sukces. W sezonie 2019/2020 nasi sportowcy uzyskali wysokie wyniki podczas rozgrywek międzyszkolnych, dzięki czemu uplasowaliśmy się na najwyższym podium w klasyfikacji. To wielki sukces naszych uczniów! Rozgrywkom sportowym z pewnością towarzyszyło wiele emocji i pozytywnych wrażeń, a sezon 2019/2020 obfitował w liczne wyróżnienia i awanse. Gratulacje należą się zawodnikom, którzy sportową walką w pełni przyczynili się do osiągnięcia tych sukcesów – zarówno indywidualnych, jak i zespołowych.

W dniu 20.01.2021 roku nastąpiło podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 2019/2020. Nasza szkoła w kategorii Igrzysk Dzieci (klasy IV- VI) zajęła pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt i chłopców, natomiast w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej (klasy VII-VIII ) zdobyliśmy wicemistrzostwo w kategorii chłopców i dziewcząt. Z koli we współzawodnictwie sportowym szkół Dolnego Śląska w roku szkolnym 2019/2020 w kategorii Igrzysk dzieci zajęliśmy 26. miejsce, a w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej uplasowaliśmy się na 43. miejscu.

Jesteśmy dumni z wyników i klasyfikacji naszej szkoły. Wszystkim sportowcom, których zaszczytne miejsca przyczyniły się do takiej klasyfikacji, serdecznie gratulujemy! Podziękowania składamy również naszym nauczycielom wychowania fizycznego – opiekunom uczniów: pani J. Urszulak, panom: D. Wajcfeltowi, M. Królowi, P. Barańskiemu oraz M. Ludwardowi.

I.S.