BIBLIOTEKA WITA NOWYCH CZYTELNIKÓW

Dwunastego lutego 2021roku  pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pełnoprawnymi czytelnikami szkolnej biblioteki. Nowi  czytelnicy przybyli do biblioteki w kreacjach kostiumowych, jak na karnawał przystało. W programie artystycznym udział wzięły dzieci z klasy II „a”. Po krótkim występie Królowej Książki, Czerwonego Kapturka i Kopciuszka pierwszoklasiści zostali zapoznani z zasadami  kulturalnego zachowania się w bibliotece oraz regulaminem udostępniania książek i innych zbiorów bibliotecznych. Na zakończenie programu uczniowie otrzymali pamiątkowe zakładki do książki, dyplom dla klasy  i już mogli wypożyczyć swoją wybraną książkę.

Był to bardzo emocjonujący moment ,uczniowie dumni opuszczali biblioteką.

H.R.