Wyniki konkursów organizowanych przez Samorząd Uczniowski

Na zakończenie 1. półrocza Samorząd Uczniowski zorganizował dwa konkursy online. Pierwszy z nich – świąteczny pt.: „Dekoracja świąteczna mojego pokoju lub biurka” polegał na wykonaniu własnej dekoracji swojego pokoju lub biurka i wysłaniu zdjęcia na wskazany adres e-mail, z kolei drugi to konkurs językowy pod hasłem „Najciekawszy idiom/powiedzenie w języku niemieckim lub angielskim”. Tu uczestnicy mieli za zadanie znaleźć idiom/powiedzenie w wybranym języku (znaleźć jego odpowiednik w języku polskim), a następnie w formie plakatu zobrazować znaczenie wybranego wyrażenia. Zarówno do pierwszego, jak i do drugiego konkursu znalazło się wielu chętnych, co nas bardzo ucieszyło. Organizując takie konkursy, chcieliśmy zainteresować wszystkich językami obcymi, propagować naukę języków poprzez wspólną zabawę a przy okazji rozwijać pasję naszych uczniów.

Samorząd Uczniowski wraz z koordynatorką konkursów i opiekunką SU – panią Agnieszką Janicką – nauczycielką języka niemieckiego, wyłonił zwycięzców, a wyniki są następujące:

Zwycięzcy konkursu idiom/powiedzenie w obrazach:
1. miejce – Alan Mizgier kl. 4a, Maja Sałandyk kl. 4a, Paweł Kiełdanowicz kl. 4a, Szymon Frydrych kl. 8b,
2. miejsce – Iga Szymańska kl. 7c, Paweł Łasko kl. 2c,
3. miejsce – Jakub Giezek kl. 4 c, Martna Kryłowicz kl. 2c,  Jarosław Furdykoń kl. 2c,

a w konkursie na dekorację świąteczną :
1.  miejce – Alicja Zielińska 1c,  Zauzanna Kalinik kl. 1a,
2. miejsce – Jarosław Furdykoń kl. 2c, Paweł Łasko kl. 2a,
3. miejsce – Pola Niepsuj kl. 1c.

Wszyscy laureaci otrzymają wyróżnienia oraz dyplomy, a dodatkowo zwycięzcy konkursu językowego – oceny celujące z języka obcego. Gratulujemy!

Zachęcamy do równie aktywnego uczestnictwa w konkursach, które odbędą się w przyszłym  półroczu.

I.S.