Nauczanie zdalne i praca opiekuńcza w naszej szkole.

Wirtualne lekcje są zdalnym odpowiednikiem klasycznego nauczania, z tą różnicą, że uczniowie nie siedzą w szkolnych ławkach, ale w swoich domach. Brak osobistego kontaktu pociąga za sobą konieczność szeroko rozumianej komunikacji online, obecnej na kilku płaszczyznach. Dlatego jako szkoła staramy się tak organizować zajęcia online, by wykorzystać pełen pakiet możliwości narzędzi  dostępnych w sferze wirtualnej. Lekcje zdalne w naszej szkole odbywają się na platformie Classroom za pośrednictwem Meet w formie zajęć online, zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Nauczyciele przygotowują różne formy uatrakcyjnień tego typu lekcji. Wśród nich są m. in. prezentacje, animacje, rozmaite zasoby wydawnictw wraz z ćwiczeniami, interaktywne zadania czy quizy.

Zapewniamy opiekę nad dziećmi rodziców bezpośrednio zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19 – zarówno opiekę świetlicową w godzinach od 7.00 do 16.00 oraz pełny pakiet zdalnego nauczania (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole). Wychowawcy świetlicy przygotowują dzieciom znakomite pomysły na ciekawe i oryginalne spędzanie czasu. Dodatkowo nauczyciele prowadzą konsultacje dla zdających egzaminy. Do  stałej dyspozycji pozostają panie pedagog, pan psycholog oraz Dyrekcja szkoły. Konsultacje z rodzicami odbywają się online za pomocą systemu wiadomości w e-dzienniku lub z wykorzystaniem służbowej poczty elektronicznej.

Mamy nadzieję, że wykorzystując szerokie spektrum technologii cyfrowych i stosując szereg inspiracji do pogłębiania wiedzy przedmiotowej, uatrakcyjniamy poszczególne zajęcia, a dzięki temu wprowadzamy nieszablonowe rozwiązania podczas lekcji. Jako nauczyciele, planując swoje działania, uwzględniamy liczebność grup, zróżnicowaną motywację uczniów (również z dysfunkcjami) do samodzielnej pracy, a przede wszystkim dbamy o budowanie u naszych wychowanków odpowiedzialnej i refleksyjnej postawy wobec dostępnych informacji. Rodzice są zadowoleni z takiej organizacji zajęć, a nauczyciele i dzieci dają radę, jednak wszyscy czekamy na powrót do normalności.

I.S.