• Tolerancja jest modna!

    „Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać” (Stefan Wyszyński) – takimi słowami rozpoczęły się zajęcia online w ramch programu lekcji wychowawczych w klasach siódmych w dniu 18 listopada. Temat nie był przypadkowy, gdyż…