Szkoła pamięta 2020

Pod koniec października wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”. Celem naszych inicjatyw związanych ze zbliżającym się Świętem Zmarłych było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia, uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego regionu. W ramach akcji podjęliśmy się licznych inicjatyw. Wszystko miało na celu upamiętnienie ważnych postaci i wydarzeń. Z uwagi na to, iż zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych, porządkowaliśmy groby i zapalaliśmy znicze, wspominaliśmy tych, którzy zapisali się w historii – zarówno tej ogólnonarodowej, jak i lokalnej. Pamięć o nich była wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.

Uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawczyniami zapalili znicze na grobach osób, które służbę miastu przepłaciły życiem, odwiedzili i porządkowali groby osób zasłużonych i cenionych w naszej społeczności, poznali również miejsca pamięci i zgłębiali ich historię, tworzyli gazetki o tematyce patriotycznej oraz prace plastyczno-techniczne. Pierwszoklasiści pod opieką pani Małgorzaty Chruściak udali się na cmentarz żołnierzy polskich i radzieckich, poległych przy wyzwoleniu Lubania w maju 1945 roku, z kolei pierwszaki pod czujnym okiem pani Anny Szparak tworzyli prace plastyczno-techniczne „Chryzantemy pamięci”. Inni, pod opieką pani Elżbiety Chilińskiej, poznali sylwetkę Józefa Piłsudskiego, stworzyli gazetkę tematyczną o życiu bohatera narodowego i wykonali portrety Naczelnika Państwa Polskiego. Odbyły się też wycieczki patriotyczne blisko szkoły, których celem było poznanie postaci pułkownika Anatola Sawickiego – obywatela naszego miasta.

Do działań dołączyli również nauczyciele historii. Pan Krzysztof Stefan, wspólnie z grupą uczniów, wykonał mapy miejsc pamięci na planie miasta Lubań. Dzieci na mapie Lubania zaznaczały takie obiekty jak: Pomnik Orląt Lwowskich zlokalizowany na placu obok Ratusza, pomnik ofiar II wojny światowej znajdujący się przy ul. Brackiej, pomnik Józefa Piłsudskiego – poświęcony również jego żonie  – Aleksandrze Szczerbińskiej – internowanej w Lubaniu w latach 1915-1916 oraz tablicę pamiątkową poświęconą pamięci Anatola Sawickiego – dowódcy podziemnego Okręgu Lwowskiego AK, który w latach 1946-1948  mieszkał i pracował w Lubaniu.

Z kolei uczniowie klas starszych – klasa 6b i 7b z panią Agnieszką Stępak-Cybulską podczas lekcji online prezentowali informacje o rodzinnych pamiątkach. „Pamiątki rodzinne – wspomnienia, których nie da się zapomnieć…” takimi słowami jedna z uczennic rozpoczęła prezentację o wyjątkowych przedmiotach podczas piątkowej lekcji historii. Uczniowie opowiadali o pamiątkach, które znajdują się w ich rodzinach od wielu pokoleń. Często są jedynym śladem pozostawionym przez przodków. Z każdym związana jest jakaś anegdotka opowiadana wielokrotnie podczas rodzinnych spotkań. I tak poznaliśmy historię kryształowego koszyczka, porcelanowych bucików, przedwojennych zegarów, młynków do kawy, maszyny do szycia, pierścieni, obrazów i wielu innych. Wszystkie opowieści były pasjonujące. Uczniowie niejednokrotnie podczas prezentacji przyznali, że przedmioty te rzadko posiadają wartość materialną, ale dla nich mają – emocjonalną, gdyż należały do osób, których już nie ma. Dzieci mają nadzieję, że w przyszłości odziedziczą  pamiątki, tak jak ich rodzice, a wcześniej dziadkowie i krewni.

Nie mogliśmy też zapomnieć o patronie naszej szkoły – bohaterze walczącym o naszą sprawę, uczestniku powstania i walki o wolność – Tadeuszu Kościuszce i przypadającej na dzień 15 października 1817 roku jego rocznicy śmierci. Ta postać, jego działania w walce o wolność, były tematem lekcji online w klasach starszych.

Poprzez udział w akcji chcieliśmy uwrażliwić najmłodszych uczniów naszej szkoły na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego regionu, ukazać, jak istotna jest pamięć o nich. Przygotowaliśmy jeszcze wiele ciekawych i wartościowych inicjatyw, jednak z uwagi na reżim sanitarny i zaostrzenia nie mogliśmy ich zrealizować. Na różne sposoby staraliśmy się upamiętnić naszym uczniom  lokalnych bohaterów, przypomnieć o historii swojej małej ojczyzny i ważnych rocznicach historycznych.

Za udział w ogólnopolskiej akcji otrzymamy specjalnie przygotowane logo i dołączymy do społeczności pielęgnujących pamięć o naszej historii. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu!

I.S.