zDolny Ślązak po eliminacjach szkolnych

W październiku uczniowie lubańskiej „Jedynki” wzięli udział w pierwszych etapowych eliminacjach zDolnego Ślązaka 2020/2021. Te konkursy przedmiotowe na trwale wpisały się w kalendarz edukacyjny nie tylko Dolnego Śląska, ale również naszej szkoły. Organizatorem konkursów jest m. in. Dolnośląski Kurator Oświaty, a realizowane są one w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Od zawsze tego typu zmagania odbywają się w trzech etapach: szkolnych, powiatwych i wojewódzkich. Za nami pierwsze z nich – eliminacje szkolne.

Podczas nauki stacjonarnej 1. półrocza udało nam się przeprowadzić konkursy, które miały na celu rozpoznać  i rozwijać uzdolnienia uczniów, a także rozbudzać ich zainteresowania oraz wdrażać do samokształcenia czy doskonalenia umiejętności ponadprzedmiotowych. Jednym z prestiżowych form sprawdzenia wiedzy naszych uczniów był zDolny Ślązak. Każdego roku w tego typu eliminacjach startuje wielu uczniów. Udział w nich wymaga od uczestników pewnej mobilizacji i z pewnością większego zaangażowania niż tylko przygotowanie do lekcji, daje też uczestnikom szansę na sprawdzenie własnych możliwości, porównania swoich osiągnięć z wynikami innych uczniów.

W dniach 19-23 października 50 uczniów klas 6-8 sprawdzało swoją wiedzę i umiejętności w danym obszarze, jednak wielu wzięło udział w eliminacjach z kilku przedmiotów: języka polskiego (30 uczniów), języka angielskiego (18 uczniów), niemieckiego (6 uczniów), matematyki (19 uczniów), fizyki (6 uczniów), chemii (8 uczniów), biologii (4 uczniów), geografii (15 uczniów) i historii ( 12 uczniów).

Ci, którzy uzyskają najlepsze wyniki, wezmą udział w etapach powiatowych. Z niecierpliwością czekamy na wyniki, a poznamy je już za kilka dni.

I.S.