Inicjatywy szkolne z okazji Dnia Krajobrazu

Dzień Krajobrazu w naszej szkole z każdym rokiem zyskuje na popularności, a tegoroczna akcja poświęcona niezliczonym korzyściom, jakie dają nam drzewa, trwała od 8 do 23 października. W tym roku wszystkie wydarzenia towarzyszące obchodom koncentrowały się wokół zagadnienia drzewa. Dlaczego właśnie taka tematyka? Mając na uwadze znaczenie drzew dla kształtowania krajobrazów naturalnych i kulturowych oraz ich nieocenioną rolę przyrodniczą, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zdecydowała, że głównym tematem obchodów Dnia Krajobrazu w 2020 roku będzie Drzewo w krajobrazie.

W ramach obchodów tego święta, zaplanowaliśmy rozpowszechnianie idei znaczenia drzewa w krajobrazie, w tym procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji jakie pełni, kultywowanych tradycji czy występujących zagrożeń. Nasze działania prowadziliśmy pod hasłem „O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!” (Leopold Staff). W ten sposób chcieliśmy popularyzować wiedzę w zakresie znaczenia drzew dla kształtowania lokalnych krajobrazów, a zarazem ukazać istotne założenia, m. in. to, jak drzewa przyczyniają się do wzbogacania krajobrazowego i kulturowego naszego regionu.

W tych dniach podjęliśmy się idei tak zwanych „spacerów krajobrazowych”, m. in. do parku, których celem było przekazanie uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu, przygotowaliśmy gazetki tematyczne. W ramach projektu edukacyjnego niemal na każdym przedmiocie pojawiały się treści ekologiczne, przyrodnicze i plastyczne, zajęcia, mające formę bloków tematycznych, służyły rozszerzaniu i pogłębianiu wiedzy na dany temat, miały uświadomić wszystkim ciekawym tematu, że życie i otaczający nas świat, to pewna całość. Uczniowie w różny sposób zaznaczali swój udział w projekcie, tworzyli prace plastyczne czy fotograficzne, uczestniczyli w warsztatach ekologicznych, obliczali przybliżony wiek drzew rosnących na terenie szkoły  na podstawie pomiarów obwodów pni tych roślin, oznaczali ich przynależność gatunkową, a nawet szlifowali deski na ławki szkolne i pergole.

Słowem… było nieco inaczej niż zwykle na lekcjach, a to już wystarczyło, by wzbudzić zainteresowanie tematem i zachęcić do aktywności, twórczego działania całą społeczność szkolną. Koordynatorzy projektu to panie: Izabela Bieza-Waśniewska – nauczyciel biologii oraz Justyna Ziółkowska – nauczyciel plastyki. Wszystkim, dzięki którym „Dzień Krajobrazu” mógł ponownie zaistnieć w naszej szkole, bardzo dziękujemy.

I.S.