Zajęcia w terenie.

„Słyszałem i zapomniałem
Widziałem i zapamiętałem
robiłem i zrozumiałem”
(Konfucjusz)

Z pewnością ten rok szkolny jest zupełnie inny od poprzednich, z jednej strony – pełen wyzwań związanych z pandemią, z drugiej – wypełniony nadzieją na powrót do szkolnej normalności. W opracowanym przez Dyrekcję Szkoły pakiecie rekomendacji zostały uwzględnione wytyczne zapewniające naszym uczniom bezpieczny pobyt w szkole. Wśród nich są m. in. wdrażanie zajęć w terenie i prowadzenie lekcji w środowisku naturalnym, poza budynkiem szkolnym, spacery rekreacyjne z elementami wychowania fizycznego w obrębie placu szkolnego czy wykorzystanie naturalnego środowiska jako źródła wiedzy. Dlatego od początku roku szkolnego w nauczaniu wielu przedmiotów istotne znaczenie mają lekcje terenowe, czyli zajęcia odbywające się poza budynkiem szkolnym, w jego najbliższym otoczeniu. Są one nie tylko zgodne z podstawą programową, ale też stanowią jedną z metod nauczania w naszej placówce.

Lekcje prowadzone poza zwykłym środowiskiem klasy szkolnej inspirują zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Zajęcia w terenie – nawet tym najbliższym – angażują, pomagają uczyć prowadzenia obserwacji, wspierają w rozwoju spostrzegawczości – zwłaszcza zależności przyczynowo – skutkowych i dają nieocenioną możliwość bezpośredniego kontaktu choćby z przyrodą. I właśnie dlatego korzystamy ze sprzyjającej aury i często organizujemy takie zajęcia od początku roku szkolnego. W ten sposób rozbudzamy ciekawość i aktywność naszych uczniów. Prowadzimy zajęcia na boiskach szkolnych, na placu zabaw, w Miasteczku Ruchu Drogowego czy przyszkolnym ogródku. Dzieci uczą się matematyki na placu szkolnym, kreśląc kredą działania matematyczne, dokonując pomiarów i wyliczeń boiska; rozgrywają turnieje klasowe w szachy, grając dużymi pionkami na boiskowej planszy; tworzą prace artystyczne „Drzewo w krajobrazie” w ramach zajęć plastycznych na specjalnie przygotowanych sztalugach; wykonują szereg praktycznych doświadczeń i prowadzą obserwacje przyrodnicze z niezbędnymi przyborami czy sprzętem. Okazuje się, iż wyjścia w teren dla wielu uczniów stają się o wiele cenniejsze niż siedzenie w ławce, gdyż nie tylko angażują wszystkie zmysły uczestników, ale też sprawiają, że poznanie otaczającej ich rzeczywistości staje się pełniejsze niż w przypadku innych metod. Oprócz ważnej roli dydaktycznej nasze zajęcia zawierają też elementy zabawy i rekreacji, prowadzimy gry terenowe, organizujemy zabawy integrujące zespół klasowy, podczas których nauczyciel jest ich przewodnikiem.

Uczestnicząc w takich lekcjach, spełniamy wymagania nowej podstawy programowej w odniesieniu do nauczania  wielu przedmiotów, wykorzystujemy własny teren szkolny do wielu ciekawych inwencji twórczych podczas lekcji i przede wszystkim zachowujemy zasady bezpieczeństwa, gdyż wszystko odbywa się w reżimie sanitarnym.

Mamy również nadzieję, że doświadczenia, które zdobędą nasi uczniowie podczas takich zajęć dadzą im przedsmak prawdziwych naukowo-badawczych projektów, co pogłębi i wzbogaci proces nauczania w trwającym roku szkolnym. Zapraszamy do fotorelacji z zajęć!

I.S.