Nagrody Burmistrza Miasta Lubań i stypendia dla najlepszych uczniów przyznane.

Dnia 28 września uczniowie lubańskiej „Jedynki” uczestniczyli w uroczystości wręczenia stypendiów i nagród Burmistrza Miasta szczególnie uzdolnionym uczniom z Gminy Miejskiej Lubań w ramach  „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Miejskiej Lubań”. Stypendium, przyznawane za wyniki w nauce uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych, jest bardzo prestiżowym wyróżnieniem w naszym regionie, a w gronie wyróżnionych znaleźli się Ci, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,6, zdobyli nagrody za osiągnięcia naukowe oraz pozyskali tytuł laureata, finalisty konkursów o zasięgu wojewódzkim, ponadwojewódzkim czy olimpiad. W tym roku wyróżniono 19 uczniów z Gminy Miejskiej Lubań, w tym dziewięcioro uczniów naszej szkoły, a czworo z nich to nasi absolwenci. W gronie wyróżnionych znaleźli się:

Wiktoria Ałykow – stypendium
Hubert Grzybowski – stypendium
Illia Havrylenko – nagroda Burmistrza Miasta Lubań
Karolina Najwer – nagroda Burmistrza Miasta Lubań
Julia Nawrocka – nagroda Burmistrza Miasta Lubań
Laura Rzepa – stypendium
Filip Surdyk – nagroda Burmistrza Miasta Lubań
Maria Tchórz – stypendium
Mateusz Wereszczyński  – stypendium

Stypendyści w minionym roku szkolnym uzyskali nie tylko najwyższe średnie, wykazali się dużym zasobem wiedzy ponadprogramowej z wielu dziedzin, uczestniczyli w prestiżowych zmaganiach o różnym szczeblu i sporo z nich zakończyli z ogromnym sukcesem! Wrześniowe spotkanie było okazją wręczenia właśnie im wyróżnień, na które tak bardzo zasłużyli. Wysokie wyniki w nauce osiągnięte przez Was w minionym roku szkolnym 2019/2020 są owocem Waszej ciężkiej pracy. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym! To Wy przynosicie laury i sukcesy dla naszej szkoły. Jesteśmy z Was bardzo dumni! Życzymy, abyście mogli dalej się rozwijać, a nauka przynosiła Wam jak najwięcej satysfakcji.

I.S.