Bezpieczny powrót do szkoły

We wtorek, 1 września br., po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie lubańskiej „Jedynki” wrócili do szkoły i swoich codziennych obowiązków. Zgodnie z decyzją MEN nauka w nowym roku szkolnym 2020/2021 będzie odbywała się w formie tradycyjnej, jednak w reżimie sanitarnym. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz dyrektorów, a także rodziców – to nasz priorytet. Dlatego też przygotowaliśmy odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w przypadku większego zagrożenia epidemicznego pozwolą na wprowadzenie adekwatnych do danej sytuacji działań i środków. Jesteśmy gotowi na wszystkie rozwiązania, takie jak możliwość realizowania nauczania w trybie mieszanym lub zdalnym zarówno dla całej szkoły, jak i poszczególnych klas.

Dla każdego ucznia początek roku szkolnego wiąże się z planami i wyzwaniami, którym w tracie nauki chce sprostać. Z takimi  postanowieniami uczniowie lubańskiej „Jedynki” spotkali się na rozpoczęciu tego roku szkolnego – klasy pierwsze o 9.00, starsze o 11.00. Zawsze organizowaliśmy uroczysty apel, w tym roku ograniczyliśmy się do spotkań z wychowawcami w salach lekcyjnych – w przypadku klas pierwszych – z jednym rodzicem, starszych (kl.2-8) – bez rodziców. Wszystkim nam zależało na bezpiecznym powrocie dzieci do szkół. Chcemy, aby uczyły się one razem z rówieśnikami, przy wsparciu ze strony nauczycieli i dyrekcji. Mamy nadzieję, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na funkcjonowanie naszej szkoły w tradycyjnej formule.

Nowy rok szkolny to, obok kwestii związanych z bezpieczeństwem, także nowe wyzwania edukacyjne i kierunki działania. Chcemy, aby nauka w szkole nadal rozwijała umiejętności, które pozwolą naszym uczniom mierzyć się z wyzwaniami, które stawia przed nimi życie. Ważnym elementem tegorocznej edukacji będzie także stałe rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne i efektywne korzystanie z nowych technologii. Mamy odpowiednie warunki do nauki oraz rozwoju dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych. Plan działania oparty na kontynuacji projektów edukacyjnych, doskonała współpraca z rodzicami i gotowość do ciężkiej pracy na rzecz jak najlepszych wyników nauczania to zadania, którym chcemy sprostać.

U progu nowego roku szkolnego życzymy wszystkim, aby był on spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze. Oby wytrwałość w nauce i konsekwentne rozwijanie talentów pozwoliło naszym wychowankom osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce, a tegoroczni ósmoklasiści również zdobyli tak wysokie noty podczas egzaminów jak nasi absolwenci – obecnie uczniowie klas pierwszych szkół średnich.

Warto zaznaczyć, iż wypadliśmy najlepiej w powiecie jako szkoła podczas tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, tj. z języka polskiego uzyskaliśmy średnią 64,25%, z matematyki 52,5%, z języka angielskiego 68,53% a z języka niemieckiego 61,13%, co dało nam 1. miejsce w powiecie i 3. w strefie jeleniogórskiej. Dla porównania średni wynik powiatu lubańskiego wyniósł 55,7% z języka polskiego, 40,87% z matematyki, 50,81% z j. angielskiego i 42,75% z j. niemieckiego. Gratulujemy naszym absolwentom wspaniałych wyników!

Jednak z całego serca życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom zdrowia, radości z powrotu do szkoły i samych wspaniałych chwil w rozpoczętym już roku szkolnym 2020/2021!

I.S.

zdjęcia wkrótce.