• Zebrania z rodzicami

    Dnia 2 września br. odbędą się zebrania z rodzicami wg następującego harmonogramu: godzina 16:30 – klasy: 1A, 2A, 2B, 3C, 4A, 4C, 6A, 6B, 7C, 7D, 8A godzina 18:00 – klasy: 1B, 1C,…