Nasza SzkołaNasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery

 

Wyniki po pierwszym
etapie

 

W październiku uczniowie naszej szkoły brali udział w eliminacjach przedmiotowych zDolnego Ślązaka. Były to szkolne etapy konkursu organizowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Konkursy miały na celu rozpoznać
 i rozwijać uzdolnienia uczniów, rozbudzać zainteresowania oraz wdrażać do samokształcenia czy doskonalenia umiejętności kluczowych i ponadprzedmiotowych.

Każdego roku w tego typu konkursach startuje wielu uczniów. Wymaga to od nich pewnej mobilizacji i z pewnością większego zaangażowania niż tylko przygotowanie do kolejnych szkolnych zajęć. Sam udział w rywalizacji daje uczestnikom szanse na sprawdzenie własnych możliwości, porównania swoich osiągnięć z wynikami innych uczniów. Istotne jest również trafne rozpoznanie swojego potencjału intelektualnego i obszaru zainteresowań.
 Niewątpliwie jest też powodem do satysfakcji nie tylko samych uczniów, ale także ich opiekunów
.

Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas eliminacji szkolnych, wezmą udział w etapach powiatowych. Wśród nich są:

BORKOWSKA WIKTORIA zDolny Ślązak MATEMATYKA (15 punktów)
nauczyciel przygotowujący: Katarzyna Zając

CYBULSKA KATARZYNA zDolny Ślązak BIOLOGIA (22 punkty)

nauczyciel przygotowujący: Izabela Bieza-Waśniewska

 

CYBULSKA KATARZYNA zDolny Ślązak JĘZYK POLSKI (28 punktów)
nauczyciel przygotowujący: Tamara Bużantowicz

 

FIGURSKA JULIA zDolny Ślązak FIZYKA (24 punkty)

nauczyciel przygotowujący: Dorota Herdzik

 

HAWRYLENKO ILJA zDolny Ślązak HISTORIA (19 punktów)

nauczyciel przygotowujący: Jolanta Dziędzioła

 HAWRYLENKO ILJA zDolny Ślązak MATEMATYKA (21 punktów)
nauczyciel przygotowujący: Katarzyna Zając


 HAWRYLENKO ILJA zDolny Ślązak FIZYKA (24 punkty)

nauczyciel przygotowujący: Dorota Herdzik

 HAWRYLENKO ILJA zDolny Ślązak BIOLOGIA (18 punktów)

nauczyciel przygotowujący: Izabela Bieza-Waśniewska

 HAWRYLENKO ILJA zDolny Ślązak GEOGRAFIA (20 punktów)

nauczyciel przygotowujący: Małgorzata Hołod


 KARŁOWSKA ALEKSANDRA zDolny Ślązak JĘZYK NIEMIECKI
(17 punktów)

nauczyciel przygotowujący: Agnieszka Janicka, Aleksandra Kalinowska

 

KARŁOWSKA ALEKSANDRA zDolny Ślązak JĘZYK POLSKI (25 punktów)
nauczyciel przygotowujący: Jolanta Dziędzioła


 KRÓLIKOWSKA MARCELINA zDolny Ślązak JĘZYK NIEMIECKI
(19 punktów)

nauczyciel przygotowujący: Agnieszka Janicka,  Aleksandra Kalinowska
 

LIPUT MARCELINA zDolny Ślązak JĘZYK POLSKI (24 punkty)

nauczyciel przygotowujący: Iwona Smolińska

 ŁYP MAJA zDolny Ślązak JĘZYK POLSKI (24 punkty)

nauczyciel przygotowujący: Iwona Smolińska

 MAJEWICZ JULIA zDolny Ślązak JĘZYK POLSKI (25 punktów)

nauczyciel przygotowujący: Iwona Smolińska

 

MŁYNARCZYK ZUZANNA zDolny Ślązak JĘZYK NIEMIECKI (13 punktów)
nauczyciel przygotowujący: Agnieszka Janicka, Aleksandra Kalinowska


 NAJWER KAROLINA zDolny Ślązak BIOLOGIA (21 punktów)

nauczyciel przygotowujący: Izabela Bieza-Waśniewska

 NAJWER KAROLINA zDolny Ślązak JĘZYK ANGIELSKI (24 punkty)
nauczyciel przygotowujący: Aleksandra Szymańska


 NAWROCKA JULIA zDolny Ślązak JĘZYK ANGIELSKI (26 punktów)
nauczyciel przygotowujący: Aleksandra Szymańska


 NAWROCKA JULIA zDolny Ślązak JĘZYK NIEMIECKI (16 punktów)
nauczyciel przygotowujący: Agnieszka Janicka, Aleksandra Kalinowska


 NAWROCKA JULIA zDolny Ślązak JĘZYK POLSKI (24 punkty)

nauczyciel przygotowujący: Tamara Bużantowicz


 OGÓREK WIKTORIA zDolny Ślązak JĘZYK NIEMIECKI (12 punktów)
nauczyciel przygotowujący: Agnieszka Janicka, Aleksandra Kalinowska


SEKUŁA SZYMON zDolny Ślązak HISTORIA (17 punktów)

nauczyciel przygotowujący: Jolanta Dziędzioła

SEKUŁA SZYMON zDolny Ślązak GEOGRAFIA (19 punktów)
nauczyciel przygotowujący: Małgorzata Hołod


 SURDYK FILIP zDolny Ślązak JĘZYK POLSKI (25 punktów)

nauczyciel przygotowujący: Jolanta Dziędzioła

 SZŁABOWICZ DAMIAN zDolny Ślązak FIZYKA (22 punkty)

nauczyciel przygotowujący: Dorota Herdzik

 TCHÓRZ MARIA zDolny Ślązak JĘZYK ANGIELSKI (24 punkty)

nauczyciel przygotowujący: Aleksandra Szymańska

 TCHÓRZ MARIA zDolny Ślązak JĘZYK POLSKI (25 punktów)

nauczyciel przygotowujący: Jolanta Dziędzioła

 WIŚNIEWSKI ARTUR zDolny Ślązak MATEMATYKA (16 punktów)
nauczyciel przygotowujący: Katarzyna Zając


ZDANOWICZ MIKOŁAJ zDolny Ślązak MATEMATYKA (17 punktów)
nauczyciel przygotowujący: Katarzyna Zając

 

Życzymy dalszych sukcesów podczas kolejnych etapów, a te już pod koniec listopada. A będzie o co walczyć! Laureat może zyskać najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu,
z którego otrzyma tytuł laureata konkursu, zwolnienie z danego zakresu z części egzaminu ósmoklasisty
 czy przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

I.S.

© Daniel R. Kucharczyk 2019