Nasza SzkołaNasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery

 

Działania
szkolnego
wolontariatu


Nasza placówka na co dzień angażuje się w liczne przedsięwzięcia charytatywne. Sprawnie funkcjonuje u nas Szkolny Klub Wolontariatu, który realizuje działania zasługujące na prawdziwe uznanie. Nasze nicjatywy zostały wzmocnione w okresie przedświątecznym, kiedy najwięcej osób oczekiwało wsparcia i pomocy, dlatego jako szkoła wzięliśmy udział w kolejnej edycji akcji „Razem na Święta”, a celem tego przedsięwzięcia była nie tylko pomoc innym, ale też budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę.
W tegoroczną akcję włączyli się uczniowie i nauczyciele z ponad 10 tys. placówek – ponad milion uczniów! Uczestnicy akcji organizowali zbiórki darów dla potrzebujących, pomagali w przedświątecznych porządkach, odwiedzali osoby chore i samotne – my również.
W ramach akcji w grudniu podjęliśmy następujące działania:
- zorganizowaliśmy zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci z Ośrodka Opiekuńczego na Białorusi,
- przeprowadziliśmy zbiórkę zabawek i ubrań dla dzieci z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego
w Świeradowie Zdroju,
- przygotowaliśmy kiermasz świąteczny na rzecz Ośrodka w Świeradowie
- wzięliśmy udział w ogólnopolskiej i lokalnej zbiórce żywności (paczki zostały przekazane rodzinom z naszej szkoły),
- wsparliśmy organizację oferującą pomoc Polakom mieszkającym na Kresach poprzez zbiórkę żywności,
- stworzyliśmy bazę do kolędowania i przygotowaliśmy koncert kolęd dla Rodziców, emerytów oraz pracowników szkoły, czyli przedświąteczne spotkanie integrujące naszą lokalną społeczność.

Przykłady inicjatyw i przedsięwzięć przedświątecznych, których podjął się nasz Szkolny Klub Wolontariatu
 są dowodem tego, że lubańska „Jedynka” otwiera się na współpracę ze środowiskiem lokalnym, a nasi uczniowie dostrzegają potrzeby i problemy innych.

Pamiętając słowa ks. Jana Twardowskiego, „aby mnożyć dobro naokoło siebie”, nasi uczniowie z wielkim entuzjazmem przystąpili do tej wspaniałej inicjatywy.


Należą się im wielkie podziękowania
!

I.S.

 

© Daniel R. Kucharczyk 2020