Nasza SzkołaNasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery

 

"Mogiłę pradziada
ocal od zapomnienia"

 

Fundacja Studio Wschód i TVP Polonia pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty zorganizowały
 kolejną X edycję letniej akcji ratowania polskich cmentarzy niszczejących za wschodnią granicą pod hasłem
 „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

Dolnośląscy uczniowie w ramach tej akcji od 10 lat porządkują nekropolie na Wschodzie, a w październiku
 zbierają znicze, które następnie wraz z ekipą TVP Wrocław zawożą na polskie cmentarze
 na Ukrainie i Wileńszczyźnie.

W ramach tej inicjatywy Samorząd Uczniowski lubańskiej „Jedynki” zorganizował szkolną zbiórkę zniczy.
 Zebrane latarenki wysłaliśmy do Fundacji. Jednak na tym nie zakończyła się nasza pomoc, należy bowiem wspomnieć, iż nasi uczniowie pod koniec października sprzątali też zapomniane groby na cmentarzu w Lubaniu. Grupa wolontariuszy pod opieką pani Agnieszki Janickiej – opiekuna SU
 i pani Katarzyny Zając - wychowawcy klasy 8A,  z ochotą przystąpiła do prac porządkowych.
 Uczniowie z wielkim zapałem i zaangażowaniem uczestniczyli w akcji sprzątania cmentarza, sprzątali głównie mogiły, które były zaniedbane i zapomniane, dekorując je i zapalając na nich symboliczny znicz.

Takie akcje przeprowadzane są w naszej szkole od wielu lat. Dzięki nim młodzież poznaje historię regionu
 i uczy się szacunku dla tradycji. 

I.S.


© Daniel R. Kucharczyk 2019