Nasza SzkołaNasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery

 

Działania
szkolnego
wolontariatu

 

Lubańska „Jedynka” angażuje się w liczne akcje charytatywne, pokazując uczniom, iż pomaganie nie jest trudne.
 W ostatnim czasie przeprowadzono w naszej szkole dwie zbiórki – jedną w październiku, drugą w listopadzie.
 W akcję zaangażowane były dzieci z wolontariatu i uczniowie z poszczególnych klas. Poprzez tego typu zbiórkę zabawek, gier, artykułów szkolnych udało nam się pomóc dzieciom z ośrodka z Białorusi, natomiast przez akcję zbierania ubrań, słodyczy, gier, przyborów szkolnych czy układanek pomogliśmy dzieciom
 z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Świeradowie. Chcemy utrzymać kontakt z Ośrodkiem
 i planujemy dalszą współpracę oraz kolejne spotkania.

Akcje charytatywne miały na celu pokazać, że dzieci i młodzież z naszej szkoły chcą wspierać potrzebujących. Poprzez takie działania upowszechniamy wśród uczniów ideę wolontariatu oraz bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Wierzymy, że taka forma zaangażowania jest nie tylko sposobem na zbieranie doświadczeń i szkolenie umiejętności społecznych, ale przede wszystkim uwrażliwia młodych ludzi na potrzeby innych. Koordynatorem wszystkich akcji była opiekunka Szkolnego Klubu Wolontariatu – Pani Beata Kazan.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznych akcji – uczniom, nauczycielom,
 a szczególnie Rodzicom naszych uczniów – jak zawsze zaangażowanym w działania szkolne.

I.S.© Daniel R. Kucharczyk 2019