Nasza SzkołaNasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery

 

Światowy Dzień

Rzucania Palenia


Jak co roku w listopadzie różne instytucje w Polsce zachęcają do rzucania palenia, a to wszystko z okazji „Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu”. Po raz kolejny dołączyliśmy do grona takich placówek i z tej okazji zorganizowaliśmy różne działania w naszej szkole promujące zdrowy styl życia.

Tegoroczna akcja, realizująca działania zmierzające do ochrony i umacniania zdrowia, przybrała formę happeningu,
 a włączyli się w nią ósmoklasiści – uczniowie klasy 8 a oraz 8 b. W tym dniu przeprowadzono serię pogadanek
 na temat szkodliwości palenia, zorganizowano warsztaty mające na celu uświadomienie ryzyka, jakie niesie za sobą ten nałóg. W klasach wykonano plakaty, które w bardzo wymowny sposób pokazały, jak nałóg palenia papierosów postrzegają uczniowie.
Na korytarzu szkolnym pojawiły się gazetki tematyczne oraz plakaty informacyjne o skutkach palenia. Gościliśmy też przedstawicielkę Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej z Lubania – panią Wiesławę Jaroszonek. Całej społeczności szkolnej zaprezentowano kącik edukacyjny o szkodliwości palenia papierosów
 oraz promowaniu zdrowego stylu życia bez uzależnień.
W czasie przerw rozprowadzano również ulotki informujące
 o zagrożeniach związanych z paleniem tradycyjnego tytoniu oraz e-papierosów.

Podjęte działania miały na celu promować życie wolne od tytoniu oraz odwieść dzieci i młodzież od palenia
 w przyszłości. Mamy nadzięję, że to wszystko przyczyni się do kształtowania odpowiedzialności za własne zdrowie, wpłynie na właściwy wybór wśród młodych ludzi i sprawi, że zdrowy styl życia bez nałogów stanie się modą
 w naszej szkole.

Dziękujemy koordynatorkom akcji – paniom: Henryce Zajączkowskiej i Izabeli Biezie -Waśniewskiej za wniesiony wkład w działania profilaktyczne w tym kręgu tematycznym oraz pani Wiesławie Jaroszonek, od lat współpracującej
 z naszą szkołą asystentce edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia, za przybycie i poświęcony czas.

I.S.

Na zdjęcia zapraszam do naszej galerii

 

© Daniel R. Kucharczyk 2019