Nasza SzkołaNasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery

 

Pierwsza sesja
Młodzieżowej
Rady Miasta
Lubań


We czwartek, 12 grudnia br., miała miejsce inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Lubań.
Na spotkanie do sali Rajców przybyli przedstawiciele lubańskich szkół - młodzież ucząca się w szkołach podstawowych
 i ponadpodstawowych na terenie Lubania. Wśród delegatów nie mogło zabraknąć przedstawicieli „lubańskiej Jedynki”.

Młodzieżowa Rada Miasta została powołana w celu upowszechniania idei samorządowej przede wszystkim wśród młodzieży. Jako reprezentanci młodzieży w strukturach lokalnych, będą oni działać jako organ doradczy, będą mogli zgłaszać swoje potrzeby i opinie Radzie Gminy. Taka forma z pewnością będzie dla naszych młodych samorządowców ważną lekcją postaw obywatelskich oraz nauką zasad działania instytucji samorządowych.
 Pierwsza sesja miała uroczysty charakter, bowiem zgodnie z porządkiem obrad zostały wręczone akty powołania, następnie członkowie Młodzieżowej Rady Miasta złożyli uroczyste ślubowanie. Ze swego grona młodzież wybrała przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz sekretarza.

Przedstawicielki naszej szkoły – Maria Tchórz z klasy 8 a oraz Katarzyna Cybulska z klasy 8 c
ślubowały godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy i z zaangażowaniem wykonywać zadania Młodzieżowej Rady Gminy. Należy zaznaczyć, iż ta kadencja będzie trwać cały rok.

Mamy nadzieję, iż Prezydium Rady wprowadzi w tym czasie swoje pomysły, podejmie inicjatywy zgodnie
 z oczekiwaniami władz samorządowych. Kto wie, być może młodzi samorządowcy kiedyś zasiądą w ławach
 Rady Gminy, zajmując się sprawami społecznymi swoich gmin i pracą społeczną…

I.S.

   

 
 

© Daniel R. Kucharczyk 2019