Nasza SzkołaNasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery

 

Mistrz
ortografii 2019/2020


Dnia 4 lutego 2020 r. uczniowie klas siódmych i ósmych lubańskiej „Jedynki” uczestniczyli w szkolnych eliminacjach Konkursu Ortograficznego o tytuł  „Mistrza Ortografii 2019/2020”. Celem konkursu było promowanie poprawnej polszczyzny i szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną oraz wyłonienie laureata do etapu powiatowego. Tegoroczny konkurs przebiegał pod hasłem „Szkolne życie”, a wzięło w nim udział 22 uczestników. Eliminacje szkolne przeprowadziła pani Iwona Smolińska – nauczyciel języka polskiego.

Zadaniem młodzieży było napisanie poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym tekstu pod tytułem „Szkolne zmagania z ortografią”. W trudnej rywalizacji zwycięzcą została osoba, która wykazała się najlepszą zanjomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania w praktyce. Naszą szkołę reprezentować będzie ósmoklasista - Jan Danilecki – przygotowany przez panią Tamarę Bużantowicz.

Nalepsze wyniki uzyskali:

- Jan Danilecki  z klasy 8 c (1. miejsce)

- Barbara Biesiada z klasy 8 c (2. miejsce)

- Karolina Najwer z klasy 8 a (3. miejsce)

- Kinga Kadej z klasy 7 a, Laura Zając z klasy 7 a (4. miejsce – ex aequo).

Uczestnikom dziękujemy za udział, a laureatowi eliminacji szkolnych gratulujemy imponującej wiedzy w dziedzinie ortografii oraz życzymy powodzenia podczas dalszych potyczek ortograficznych.

I.S.

  
  


 

© Daniel R. Kucharczyk 2020