Nasza SzkołaNasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery

 

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny
Galileo 2020.


Mamy laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego Galileo 2020!

Nasza szkoła może pochwalić się w bieżącym roku szkolnym kolejnymi sukcesami edukacyjnymi uczniów z języka polskiego. W przeprowadzonym przez Centrum Edukacji Szkolnej (warszawską firmę edukacyjną specjalizującą się w konkursach dla uczniów szkół podstawowych i liceów z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, matematyki, historii, chemii, fizyki, przyrody, biologii i geografii) Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Galileo” 2020 wzięli udział uczniowie z całej Polski. Z naszej szkoły sprawdzenia swoich umiejętności w zakresie wiedzy polonistycznej podjęło się 37 uczniów. Należy zaznaczyć, iż materiał zawarty w testach uwzględniał wymagania określone w programach nauczania zatwierdzonych przez MEN, konkursy były uwzględniane przez Kuratoria Oświaty w wykazach zawodów wiedzy, a laureaci otrzymują punkty rekrutacyjne za dodatkowe osiągnięcia. W tegorocznym konkursie polonistycznym trzeba było wykazać się dużym zasobem wiedzy nie tylko podstawowej z zakresu języka polskiego, ale również wiedzą ponadpodstawową, zwłaszcza  z dziedziny literatury. Nasi uczniowie z klas szóstych,  siódmych i ósmych uczestniczyli w tego typu zmaganiach po raz pierwszy, ale zakończyli je … z ogromnym sukcesem! Najlepsi zdobyli tytuł Laureata.

Laureatki konkursu należą do tej grupy osób, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w konkursie. Dziewczęta nie tylko wykazują się ponadprogramową wiedzą z przedmiotu, dużą wrażliwością humanistyczną oraz językową,
ale też potrafią doskonale wykorzystać zdobytą teorię w praktyce. W gronie tych najlepszych znalazły się:

·                   szóstoklasistka - Maja Łyp,
którą przygotowała nauczycielka języka polskiego - pani Iwona Smolińska (1. miejsce w szkole wśród klas szóstych, 9. wynik w Polsce na 941 uczestników), dyplom laureata,

·                   siódmoklasistka - Marcelina Liput,
przygotowana przez panią Iwonę Smolińską (1. miejsce w szkole, 12. miejsce w Polsce na  668 uczestników),
dyplom wyróżnienia,

·                   ósmoklasistka – Maria Tchórz,
przygotowana przez panią Jolantę Dziędziołę (1. miejsce w szkole, 8. miejsce w rankingu ogólnopolskim na 698 biorących udział), dyplom laureata.

 

Wysokie noty wśród klas szóstych uzyskali też :

Amelia Bil
2. miejsce w szkole, 12. miejsce w Polsce, nauczyciel przygotowujący: Iwona Smolińska

Oliwia Olszewska
3. miejsce w szkole, 13. miejsce w Polsce, nauczyciel przygotowujący: Iwona Smolińska

Hanna Kicuła
4. miejsce w szkole, 14. miejsce w Polsce, nauczyciel przygotowujący: Tamara Bużantowicz

Filip Boroszko
5. miejsce w szkole, 15. miejsce w Polsce, nauczyciel przygotowujący: Bożena Giżycka

Iga Szymańska
5. miejsce w szkole, 15. miejsce w Polsce, nauczyciel przygotowujący: Iwona Smolińska

Mateusz Wereszczyński
6. miejsce w szkole, 16. miejsce w Polsce, nauczyciel przygotowujący: Tamara Bużantowicz

Amelia Wołoszyn
6. miejsce w szkole, 16. miejsce w Polsce, nauczyciel przygotowujący: Iwona Smolińska

Paulina Kadej
6. miejsce w szkole, 16. miejsce w Polsce, nauczyciel przygotowujący: Iwona Smolińska

Wśród klas siódmych:

Kinga Odziemkowska
2. miejsce w szkole, 19. miejsce w Polsce, nauczyciel przygotowujący: Bożena Giżycka

Julia Majewicz
2. miejsce w szkole, 19. miejsce w Polsce, nauczyciel przygotowujący: Iwona Smolińska

Bartosz Caban
3. miejsce w szkole, 22. miejsce w Polsce, nauczyciel przygotowujący: Bożena Giżycka

Wśród klas ósmych:

Katarzyna Cybulska
2. miejsce w szkole, 11. miejsce w Polsce, nauczyciel przygotowujący: Tamara Bużantowicz

Barbara Biesiada
2. miejsce w szkole, 11. miejsce w Polsce, nauczyciel przygotowujący: Tamara Bużantowicz

Szymon Ziółkowski
3. miejsce w szkole, 33. miejsce w rankingu w Polsce, nauczyciel przygotowujący: Jolanta Dziędzioła.

Koordynatorem konkursu w szkole była pani Bożena Giżycka, nauczyciel języka polskiego.

Gratulujemy doskonałych wyników!

I.S.


 
 
 
 


© Daniel R. Kucharczyk 2020