Nasza SzkołaNasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery

 

Egzamin
Ósmoklasisty

 

W dniach 16-18 czerwca br. uczniowie klas ósmych zmagali się z egzaminem sprawdzającym ich wiedzę z języka polskiego, matematyki oraz z języków obcych nowożytnych. W tym roku do testu przystąpiło 66 uczniów naszej szkoły. Należy zaznaczyć, iż egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje. Po pierwsze określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i daje informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia, po drugie - zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki tego sprawdzianu wiedzy z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów
 jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Wydawało się, że rok temu egzamin ósmoklasisty zostanie zapamiętany jako ten wyjątkowy - odbywał się wtedy po raz pierwszy. Jednak tegoroczny egzamin ósmoklasiści również zapamiętają na długo. W tym roku uczniowie klas ósmych zmierzyli się z egzaminem w reżimie sanitarnym. Mieli go napisać już w kwietniu, ale sytuacja w kraju zmieniła harmonogram roku szkolnego i ministerstwo edukacji zdecydowało się przełożyć egzaminy na czerwiec, w dodatku przy zachowaniu wszystkich procedur sanitarno-higienicznych. Uczniowie, zanim wchodzili do sali, mieli dezynfekowane ręce, musieli mieć maseczki, zachowywali odpowiednie odstępy, wchodzili i wychodzili wyznaczonymi wejściami,
 a sam egzamin pisali w odpowiednich odstępach. Nad bezpieczeństwem zdających czuwało grono pedagogiczne
 oraz pracownicy obsługi naszej szkoły,
dbając o to, by  wszystko odbyło się przy zachowaniu właściwych
 procedur sanitarnych.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca br. Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu. Z niecierpliwością czekamy na wyniki!   

I.S.

Na zdjęcia zapraszam do naszej galerii© Daniel R. Kucharczyk 2020